Regulamin sklepu internetowego www.dent-r.pl
Sklep internetowy, działający pod adresem www.dent-r.pl, prowadzony jest przez firmę Dent-R, wpisaną przez Prezydenta Miasta Łodzi do ewidencji działalności gospodarczej.
1. Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia są przyjmowane 24h na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok poprzez stronę www.dent-r.pl. Chwilę po złożeniu zamówienia Użytkownik dostaje mail, na adres podany przy rejestracji, wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu. Towar oferowany do sprzedaży może być w danej chwili niedostępny. W takim przypadku sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia. O zaistnieniu w/w sytuacji użytkownik rozstanie przez sprzedającego niezwłocznie powiadomiony drogą elektroniczną. 3. Realizacja zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: -w przypadku zamówień płatnych przelewem – w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto sklepu -w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po tym jak do sklepu dotrze od klienta mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. 4. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon lub FV na życzenie klienta. 5. Użytkownik może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta, mailem pod adresem sklep@dent-r.pl lub pod nr telefonu 883 250 800.
6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, chyba że zaznaczono inaczej.
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez klienta zamówienia.
7. W przypadku produktów na zamówienie, przedstawiona w sklepie cena nie jest ostateczna i może ulec zmianie. W celu uzyskania aktualnej ceny produktu dostępnego na zamówienie, Użytkownik winien skontaktować się z działem sprzedaży www.dent-r.pl.
8. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. W przypadku przesyłki wysyłanej za pobraniem doliczane są koszty pobrania.
9. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
10. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej - przesyłką priorytetowa, ubezpieczoną, przewidywany czas dostawy do 4 dni roboczych.
11. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- przelew bankowy na konto sklepu,
- przy odbiorze: należność pobiera kurier.
12. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
13. Użytkownik dokonujący zakupu towaru w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odbioru produktu.
Odstąpienie od umowy
14. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży użytkownik jest zobowiązany do zwrotu produktu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uzyskania przez sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. W stanie niezmienionym zwrotu towaru należy dokonać wraz z kopią dokumentu zakupu na następujący adres: Dent-R Materiały i Sprzęt Stomatologiczny, ul Piotrkowska 31, 90-410 Łódź.
15. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Użytkownika koszt przesyłki i opakowania Towaru do Sprzedawcy pokrywa Użytkownik.
16. W przypadku skutecznego odstąpienia przez użytkownika od umowy sprzedaży, zwrot kwot uiszczonych z tytułu umowy sprzedaży następuje niezwłocznie po zwrocie towaru w sposób podany przez użytkownika w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 13 niniejszego regulaminu, w terminie do 7 (siedmiu) dni.
Reklamacje
17. W przypadku sprzedaży konsumenckiej, Sprzedawca odpowiada wobec Użytkownika za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27-07-2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
18. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży można składać w formie pisemnej.
19. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie terminu zauważenia wady, dane Użytkownika oraz uzasadnienie reklamacji.
20. Reklamowany towar należy przesłać na następujący adres: Dent-R Materiały i Sprzęt Stomatologiczny, ul. Piotrkowska 31, 90-410 Łódź wraz z dowodem zakupu i informacją o przyczynach reklamacji, o których mowa w ust. 18 niniejszego Regulaminu.
21. W siedzibie Sprzedawcy nie dokonuje się wymiany produktu ani zwrotów pieniężnych.
22. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
23. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
24. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca kieruje na adres Użytkownika podany podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia, o ile co innego nie wynika z treści reklamacji.
25. Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
26. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie mogą być podstawą do stosowania jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z lekarzem lub stosować się ściśle do zaleceń producenta wyrobu.
28. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. „O ochronie danych osobowych”. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane tylko na potrzeby firmy Dent-R i nie będą udostępniane osobom trzecim.